2157 - 0368: תוכנה 1

קבוצות לימוד


סוג מפגש שם חבר הצוות מועד מיקום
שיעור עמירם יהודאי יום א, 16:00-19:00 דן דויד 001
תרגיל ליאור שפירא יום ד, 16:00-17:00 שרייבר 007
תרגיל ליאור שפירא יום ד, 17:00-18:00 שרייבר 007
בדיקת תרגילים שי חורי - -

סוג מפגש שם חבר הצוות מועד מיקום
שיעור דן הלפרין יום ב, 12:00-15:00 אורנשטיין 103
תרגיל אורנית דרור יום ד, 11:00-12:00 שרייבר 007
תרגיל אורנית דרור יום ד, 12:00-13:00 שרייבר 007
בדיקת תרגילים יבגני ויינר - -

בחינה

מועד א (קובץ pdf)
פתרון מועד א (קובץ pdf)

מועד ב (קובץ pdf)
פתרון מועד ב (קובץ pdf)

 

סגל הקורס

הודעות


רשימת דיוור

הודעות בנוגע לקורס ישלחו לרשימת הדיוור. לכן חשוב שכל תלמיד יוודא שהוא ברשימת התפוצה.

האתרים שבו ניתן לקרוא את כל ההודעות הישנות הינו:

כל הסטודנטים שנרשמו לקורס כבר רשומים לרשימת התפוצה. כדי להירשם לרשימת התפוצה (עקב רישום מאוחר וכו') לחץ על הקישורית שלמעלה ולאחר מכן לחץ על  Join or leave the list , הכנס את שמך המלא ואת ה- email שלך ולחץ על הכפתור 'Join'.

סילבוס ומדיניות ציונים

הקורס מציג את המתודולוגיה של תכנות מונחה עצמים ואת שפת התכנות ג'אווה. הקורס עוסק גם בצדדים תיאורטיים ועקרוניים של תכנות מונחה עצמים וגם מקנה מיומנויות תכנות בג'אווה. בצד התיאורטי, הקורס עוסק בנושאים: נכונות של מחלקה, נכונות במחלקות יורשות ומממשות, חוזים, משמעות ותיכון נכון של חריגים, טיפוסים גנריים, ועוד. בצד המעשי, הקורס מלמד את שפת ג'אווה ואת השימוש בספריות הסטנדרטיות שלה, כולל גישה לקבצים, מבני נתונים, שימוש בסביבת פיתוח מתקדמת, בדיקות תכנה וכדומה. 

ישנה חובת הגשת תרגילים (הנחיות מפורטות בהמשך). תלמידים שלא יגישו תרגילים לפי ההנחיות להלן לא יוכלו לעמוד בחובות הקורס (לא יקבלו ציון סופי גם אם ניגשו ועברו את הבחינה).
חובה לעבור את הבחינה כדי לקבל ציון סופי בקורס.
הציון הסופי בקורס מורכב מציון הבחינה ועוד ציון עבור עשיית התרגילים (אך לכל היותר 100).  הציון עבור עשיית התרגילים יהיה בין 9-11 נקודות, כשנקודה תינתן עבור כל תרגיל עובר. ז"א אם הגשתם ועברתם את כל התרגילים תקבלו 11 נקודות בונוס לציון, כך שאם תקבלו נגיד 80 במבחן, ציון סופי יהיה 91... כמובן שבסוף הציון המקסימלי הוא 100 לכל היותר.

מבחן

המבחן יהיה ללא חומר עזר. במידה ויידרש מידע לפתירת המבחן, הוא יינתן על ידי צוות הקורס כנספח לבחינה.
מידע נוסף על המבחן יינתן לקראת מועדו.

מועד: תאריך:  שעה
מועד א 13.04.2008 09:00
מועד ב  ייקבע מועד 09:00

תרגילים

הגשת תרגילים היא חובה! כל תלמיד צריך להגיש בזמן ולקבל ציון עובר (ציון 6 בסולם של 1-10)  בכ-80%  מתרגילי הקורס. ביתר דיוק, תלמיד רשאי לא להגיש שני תרגילים לכל היותר . כמו כן, תלמיד רשאי להגיש תרגילים אחרי תאריך ההגשה באיחור מצטבר של 5 ימים (עבור כל התרגילים ביחד) .

על הגשת תרגילים באיחור עם סיבה מוצדקת יש לדווח לבודק התרגילים בעזרת הטופס הזה (הסברים בתוך הטופס)  ולצרף את האישורים המתאימים (מחלה, מילואים, וכדומה).  ימי איחור עם סיבה מוצדקת שאושרו ע"י בודק התרגילים לא יכללו ב-5 ימי האיחור המצטבר.

התרגילים הינם אישיים ומיועדים לעבודה עצמית. בפרט, אסור לתלמידים לפתור ביחד תרגילים, אסור להראות פתרון תרגיל לתלמיד אחר, ואסור לקרוא פתרון של תלמיד אחר. מותר לדון בתרגילים עם תלמידים אחרים בעל-פה בלבד וללא התבוננות בקוד של אחר.

אי הגשת תרגילים שלא על פי ההנחיות הללו יגרמו לאי-עמידה בחובות הקורס (ולתלונה משמעתית במקרה העתקה). מקרים כאלו קרו בעבר ותלמידים שלא הגישו תרגילים על פי ההנחיות נאלצו לקחת את הקורס הרלוונטי שוב.

להלן הנחיות מפורטות לצורה שבה יש להגיש את התרגילים

מדיניות ערעורים: ערעורים ניתן להגיש בכתב לבודק התרגילים. 

ביום חמישי של כל שבוע יוטל תרגיל (התרגיל יועלה במהלך יום חמישי, אולי מאוחר בלילה). מועד ההגשה של התרגיל הוא עד חצות ביום ראשון של השבוע העוקב.

הסבר על קבלת משוב מהבודקים ניתן למצוא כאן

מספר תאריך מועד הגשה הערות
1-תכנות פרוצדורלי יום ה, 25.10.2007 יום א, 04.11.2007 דף הנחיות לפתיחת חשבון מחשב
הכרת סביבת המחשוב באוניברסיטה (כולל הוראות התקנה של אקליפס)
עמודים 1-14 ב-דף עבודה ללימוד סביבת אקליפס
2-תכנות פרוצדורלי יום ה, 01.11.2007 יום א, 11.11.2007
3-תכנות פרוצדורלי יום ה, 08.11.2007 יום א, 25.11.2007 כדי להקל התרגיל ניתן לשבועיים
Exercise3.java
4-סודוקו יום ה, 22.11.2007  יום א, 09.12.2007 כדי להקל התרגיל ניתן לשבועיים
sudoku.zip
5-עצמים יום ה, 13.12.2007 יום א, 23.12.2007
6-מחלקות יום ה, 20.12.2007 יום א, 30.12.2007 DisjointSets.java
7-מנשקים יום ה, 03.01.2008 יום א, 13.01.2008 ex7.zip
8-עולם פראי יום ה, 14.2.2008 יום ה, 28.2.2008 קבצי עזר
9-אוספים יום ה, 21.2.2008 יום ה, 06.3.2008 לצורך תרגול מומלץ להשתמש באוספים עם Generics.
להלן מצגת התרגולים על אוספים עם Generics:
אוספים עם Generics
X6
10 - ירושה ו-enum יום ה 28.2.2008 יום ה 13.3.2008  
11 - GUI (תרגיל אחרון) יום ה 13.3.2008 יום ה 27.3.2008  GUIAddressBookViewer.java


הסברים והארות על חלק ממטלות הבית: assignments_summary.pdf (X6), Comments on Assignment #10

חומר עזר

את הקורס מלווה חומר עזר הכולל תיעוד בעברית ותוכנית דוגמה רבות. מומלץ לקרוא את חומר העזר ואת תוכניות הדוגמה. החומר מסודר בצורה דומה לסדר העברת החומר בהרצאות ובתרגולים.

חומר העזר הזה זמין בשתי צורות: כאתר אינטרנט, וכתוסף לכלי הפיתוח שאנו משתמשים בו בקורס, כלי שנקרא Eclipse. התוסף הזה אמור להיות מותקן בגרסה של Eclipse במעבדות המחשבים בבית הספר, וניתן גם להתקין אותו בבית (אפשר להוריד אותו מהאתר של חומר העזר, תחת הדף "כיצד להשתמש בתיעוד המקוון"). כדאי להשתמש בתיעוד מתוך Eclipse: תוכניות הדוגמה מוצגות בצורה טובה יותר (שימוש בצבע, סימון שגיאות בתוכנית, ועוד), וניתן לשנות את תוכניות הדוגמה ולהריץ אותן. השימוש באתר האינטרנט מומלץ רק כאשר אין לכם גישה ל-Eclipse. האתר גם מאפשר להדפיס בקלות תיעוד עם תוכניות דוגמה, אבל לדעתנו אין סיבה להדפיס את החומר הזה.

חומר העזר אינו מוכן במלואו בתחילת הקורס, והוא יתעדכן במהלכו. 

סביבת הפיתוח (Eclipse)

וידאו

צילומי וידאו של ההרצאות משנה שעברה ניתנים לצפייה מקוונת בשרת הוידאו של האוניברסיטה:

הרצאות

המצגות מופיעות כאן בפורמט pdf וניתן להדפיסן מאקרובט.  לנוחיותכם, (ולחסכון בנייר) ניתן להדפיס 6 שקפים לעמוד (בין יתר האפשרויות).
מספר תאריך שקפים הערות ותוספות
0
00 מנהלות

1 20,21 בינואר 2008 01 מתחילים מחדש מבוא, תכנות מונחה עצמים, עצמים ומחלקות
2 27,28 בינואר 2008 02 חוזים חבילות, תיעוד, חוזים ונכונות, מחלקות כטיפוסי נתונים, ייצוג עצמים בזיכרון התכנית
3 1,4 בפברואר 2008 03 מחלקות ומנשקים שימוש במחלקות , כתיבת מחלקות, הוכחת נכונות, מנשקים תחילה
4 3,8 בפברואר 2008 04 עוד על מנשקים קיבעון, פולימרפיזם, תבנית עיצוב המפעל
5 10,11 בפברואר 2008 05 מקושרים טיפוסים גנריים (מוכללים) ומחלקות פנימיות
6 17,18 בפברואר 2008 06 הורשה יחסים בין מחלקות, הורשה, המחלקה Object
7 24,25 בפברואר 2008 07 חריגים חריגים והשימוש בהם, הקשר לחוזים
8 2,3 למרץ 2008 08 עוד הורשה מידע על טיפוסים בזמן ריצה, הורשה וחוזים
9 9,10 למרץ 2008 09 מנשק גרפי רכיבי SWT, ארגון מיכלים, ארועים, הפרדה בין מודל והצגתו
10 16,17 למרץ 2008 10 הנדסת תוכנה וכן חזרה מחזור חיים, בדיקות תוכנה, תבניות תיכון.  חזרה על חוזים ומצב מופשט
11 23,24 למרץ 2008 11 מנגנונים פנימיים ה JVM -- מבני נתונים ופעולה, איסוף זבל, השתקפות

תרגולים


מספר תאריך שקפים הערות ותוספות
1
24.10.2007 מבוא ל-JAVA והכרת סביבת העבודה (X6) דף הנחיות לפתיחת חשבון מחשב
הכרת סביבת המחשוב באוניברסיטה (כולל הוראות התקנה של אקליפס)
עמודים 1-14 ב-דף עבודה ללימוד סביבת אקליפס
הוראות שימוש בחומר העזר המלווה לקורס
2 31.10.2007 מערכים ומבני בקרה (X6)
3 06.11.2007 המשך מבני בקרה ומחרוזות (X6)
4 14.11.2007 מחרוזות (x6)  
5 21.11.2007 מבוא לעצמים (6x)  
6 28.11.2007  
7 12.12.2007 דוגמת הבנק חלק שני (6X)  bank example code
8 19.12.2007 מודל הזיכרון של Java והעברת ארגומנטים (X6)
9 26.12.2007 מחלקות ועצמים - דוגמאות וחזרה (6X)  
10 2.01.2008 מנשקים (6X)  
11 09.01.2008 אוספים חלק א' (6X) גרסת Generics של המצגת
X6
12 16.01.2008 אוספים חלק ב' (X6)
13 20.02.2008 הורשה (X6) (המספר הסידורי של התירגול תוקן ל 13), דוגמאות מהספר  Java in a Nutshell 5
14 27.02.2008 טיפוסי מניה (X6)  
15 05.03.2008 קלט/פלט (X6)
16 12.03.2008 ScannerExample.java
17 19.03.2008 מנשק גרפי (X6) GUIAddressBookViewer.java
18 26.03.2008 שיעור סיכום (X6)