מנהלההרצאותתרגוליםתרגיליםפרויקטמבחןקישורים נוספים

ציונים סופיים

מנהלה

מספר קורס:  0368.2157

מרצה:

 ליאור שפירא, שרייבר 002, liors [at] post.tau.ac.il, שעת קבלה יום ד' 14:00-15:00 (נא לתאם מראש)

מתרגלת:

אורנית דרור, שרייבר 010, oranit [at] post.tau.ac.il, שעת קבלה יום ה' 9:00-10:00 (נא לתאם מראש)

בודק תרגילים:

סשה אלפרוביץ', tochna1 [at] post.tau.ac.il

שעות:

שיעורים ביום ד' 10:00-13:00 ויום ה' 13:00-16:00 (שרייבר 006)

תרגולים ביום ה' 10:00-12:00 (שרייבר 006)

רשימת דיוור

ניתן לראות את רשימת הדיוור ברשת כאן http://listserv.tau.ac.il/archives/cs0368-2157-20.html, אם אתם רשומים לקורס אז אתם אוטומטית מנויים לרשימה

פורום

אתר הפורום הינו http://www.cs.tau.ac.il/system/forums/viewforum.php?f=44

הפורום מיועד לסטודנטים בלבד לצורך החלפת אינפורמציה


סילבוס

הקורס מציג את המתודולוגיה של תכנות מונחה עצמים ואת שפת התכנות ג'אווה. הקורס עוסק גם בצדדים תיאורטיים ועקרוניים של תכנות מונחה עצמים וגם מקנה מיומנויות תכנות בג'אווה. בצד התיאורטי, הקורס עוסק בנושאים: נכונות של מחלקה, נכונות במחלקות יורשות ומממשות, חוזים, משמעות ותיכון נכון של חריגים, טיפוסים גנריים, ועוד. בצד המעשי, הקורס מלמד את שפת ג'אווה ואת השימוש בספריות הסטנדרטיות שלה, כולל גישה לקבצים, מבני נתונים, שימוש בסביבת פיתוח מתקדמת, בדיקות תכנה וכדומה.

חומרי עזר וספרים מומלצים


חומר הקורס

הרצאות

(ניתן להדפיס בפורמט של מספר שקפים לעמוד בעזרת פקודת ההדפסה הרגילה של Adobe Acrobat Reader, לפחות בגרסה 7 של התוכנה).

תאריך

חלק מספר

מצגת

תאריך עדכון

הערות

12.07.06

0

מנהלה (6X)

 

6X - שישה שקפים בדף

12.07.06

1

תכנות פרוצדוראלי (6X)

 

 

13.07.06

2

עצמים ומחלקות (6x)

 

 

13.07 & 19.07

3

חוזים והסתרת מידע (6X)

חלק א' (חזרה והסברים) (6X)

חלק ב' (בנאים...) (6X)

18.07.06

הגענו לשקף 20 בערך, שיעור הבא נחזור קצת על החומר ונמשיך קדימה... הוספתי את ההרצאה מחולקת ל2- חלקים, חזרה על מה שעשינו עם עוד הסברים ומה שעוד לא כיסינו.

19.07.06

4

מנשקים (Interfaces) (6X)

18.07.06

התחלנו ב19.7, נגמור ב-20.7

20.07.06

5

הורשה (Inheritance)

(6X)

27.07.06

הייתה טעות בשקף 33:

vs = lvs //widening

lvs = (LinkedVersionString)vs //narrowing by casting

Added a few slides towards the end (regarding java.lang.Object)

26.07.06

27.07.06

6

חריגים (6X)

 

 

01.08.06

7

מחלקות ושירותים מוכללים

01.08.06

תיקנתי כמה שגיאות קטנות בפרזנטציה

01.08.06

8-9

מחלקות ושיום (Classes & Naming)

01.08.06

כנ"ל

02.08.06

09.08.06

10

מנגנוני השפה

 

 

10.08.06

11

מנשק גרפי  (6X)

 

 

16.08.06

12

שיעור חזרה 1 (6X)

 

זהו לא שיעור חזרה למבחן, אלא חזרה על הרבה מושגים שהגדרנו, יכולות של Java... בשיעור ננסה לתכנן ולממש פרויקט קטן (הקוד שכתבתי)

17.08.06

13

בדיקות (6X)

 

 

23.08.06

14

תקשורת ורשתות, והגדרת הפרויקט

(6X)

 

הגדרת הפרויקט

24.08.06

15

שיעור אחרון (6X)

 

 

תרגולים

תאריך

מצגת

הערות

13.07.06

תרגול 1 (6X)

Eclipse

13.07.06

תרגול 2 (6X

Control Structures

20.07.06

recitation 3, X6

Classes, Objects, Method Calls, Bank Example

20.07.06

recitation 4, X6

Collections

27.07.06

recitations 5-6, X6

Collections cont. and Inheritance

01.08.06

recitations 7-8, X6

More on Contracts, Refactoring, Refactoring Example

10.08.06

recitation 9-10, X6

IO, Design Patterns

17.08.06

recitation 11-12, X6

GUI, SWTConfiguration, GUIAddressBookViewer.java

24.08.06

recitation 13-14, X6

 

תרגילים

ציוני התרגילים כולל משוב אישי תוך שימוש בקודים לסימון פגמים בתרגילים, והסבר מה כל קוד מציין.

נוהל הגשת התרגילים .

גליון ציונים סופי

תרגיל

תוכנית שלד/בדיקה

תאריך הגשה

הערות

ציונים

תרגיל ראשון

LUDecomposition.java, IntegerFactorization.java

27/07/2006 17:00

Note: The Pollard-Rho algorithm does not work on prime numbers and on some non-prime numbers like 6.

 

תרגיל שני

ex2_part1.zip

DisjointSets.java

3/8/2006 17:00

Note: the name of the submitted file for part 2 should be DistjointSets

 

Exercise3

IndexExample.java

rawIndex.txt

10/08/2006, 17:00

   

 

תרגיל 4

gamesearch.jar

17/08/2006, 17:00

 

 

תרגיל 5

  -

24/08/2006, 17:00

 

 

Exercise 6

 -

31/08/2006, 17:00

 

 

Exercise 7

GUIAddressBookViewer.java

07/09/2006, 17:00

 

גליון ציונים סופי

פרויקט סיום

הגדרת הפרויקט

בחינה וציונים

ציונים סופיים


קישורים ומידע נוסף

דפי עבודה

דף הנחיות לפתיחת חשבון מחשב

הכרת סביבת המחשוב

דף עבודה ללימוד סביבת אקליפס: סביבת העבודה, פרויקט פשוט, פרויקט ג'אווה, ניפוי, בדיקות ועוד

סמסטרים קודמים

תוכנה 1 בסמסטר ב' 2005/2006 (סיוון טולדו)

תוכנה 1 בסמסטר א' 2005/2006 (עמירם יהודאי)