2157 - 0368: תוכנה 1

קבוצות לימוד

סקר הערכת הוראה
סוג מפגש שם חבר הצוות מועד מיקום
שיעור ליאור וולף יום ג, 13:00-10:00 דן דויד 002
תרגיל אוהד ברזילי יום ד, 12:00-11:00 שרייבר 006
תרגיל אוהד ברזילי יום ד, 13:00-12:00 שרייבר 008
תרגיל ליאור שפירא יום ה' 12:00-13:00 שרייבר 008
בדיקת תרגילים יבגני ויינר - -

סגל הקורס

הודעות

רשימת דיוור

הודעות בנוגע לקורס ישלחו לרשימת הדיוור. לכן חשוב שכל תלמיד יוודא שהוא ברשימת התפוצה.

האתר שבו ניתן לקרוא הודעות קודמות הינו:

כל הסטודנטים שנרשמו לקורס כבר רשומים לרשימת התפוצה. כדי להירשם לרשימת התפוצה (עקב רישום מאוחר וכו') לחץ על הקישורית שלמעלה ולאחר מכן לחץ על  Join or leave the list , הכנס את שמך המלא ואת ה- email שלך ולחץ על הכפתור 'Join'.

סילבוס ומדיניות ציונים

הקורס מציג את המתודולוגיה של תכנות מונחה עצמים ואת שפת התכנות ג'אווה. הקורס עוסק גם בצדדים תיאורטיים ועקרוניים של תכנות מונחה עצמים וגם מקנה מיומנויות תכנות בג'אווה. בצד התיאורטי, הקורס עוסק בנושאים: נכונות של מחלקה, נכונות במחלקות יורשות ומממשות, חוזים, משמעות ותיכון נכון של חריגים, טיפוסים גנריים, ועוד. בצד המעשי, הקורס מלמד את שפת ג'אווה ואת השימוש בספריות הסטנדרטיות שלה, כולל גישה לקבצים, מבני נתונים, שימוש בסביבת פיתוח מתקדמת, בדיקות תכנה וכדומה. 

מדיניות: ציון הקורס יורכב מ-80% ציון בחינה 20% ציון ממוצע של שמונת התרגילים הטובים ביותר. אין חובת הגשה אך ציון תרגיל שלא הוגש הוא אפס. כל סטודנט זכאי לשבעה ימי איחור מצטברים, כלומר נתן לאחר יומיים בתרגילים 1-3 ויום בתרגיל 4, אך לאחר מכן תרגיל שיוגש באיחור לא יבדק. בדומה לקורסים אחרים, חובה לעבור את הבחינה כדי לקבל ציון סופי בקורס.

מבחן

המבחן יהיה ללא חומר עזר. במידה ויידרש מידע לפתירת המבחן, הוא יינתן על ידי צוות הקורס כנספח לבחינה.
מידע נוסף על המבחן יינתן לקראת מועדו.

מועד: תאריך:  שעה
מועד א 3.8.2008 09:00
מועד ב 24.9.2008 09:00


תרגילים

התרגילים הינם אישיים ומיועדים לעבודה עצמית. בפרט, אסור לתלמידים לפתור ביחד תרגילים, אסור להראות פתרון תרגיל לתלמיד אחר, ואסור לקרוא פתרון של תלמיד אחר. מותר לדון בתרגילים עם תלמידים אחרים בעל-פה בלבד וללא התבוננות בקוד של אחר.

אי הגשת תרגילים שלא על פי ההנחיות הללו יגרמו לאי-עמידה בחובות הקורס (ולתלונה משמעתית במקרה העתקה). מקרים כאלו קרו בעבר ותלמידים שלא הגישו תרגילים על פי ההנחיות נאלצו לקחת את הקורס הרלוונטי שוב.

להלן הנחיות מפורטות לצורה שבה יש להגיש את התרגילים

מדיניות ערעורים: ערעורים ניתן להגיש בכתב לבודק התרגילים. 

ביום חמישי של כל שבוע יוטל תרגיל (התרגיל יועלה במהלך יום חמישי, אולי מאוחר בלילה). מועד ההגשה של התרגיל הוא עד חצות ביום ראשון של השבוע העוקב.

משוב אישי מהבודק ישלח לכל סטודנט לחשבון הדואר האלקטוני שלו

הנחיות התרגיל פורסם בתאריך מועד הגשה הערות
01 טיפוסים וקומפילציה 15/05/2008 25.05.2008 דף הנחיות לפתיחת חשבון מחשב
הכרת סביבת המחשוב באוניברסיטה (כולל הוראות התקנה של אקליפס)
עמודים 1-14 ב-דף עבודה ללימוד סביבת אקליפס
יש להגיש את התרגיל כקובץ טקסטואלי במערכת ה Virtual Tau כמפורט בהנחיות האלה
02 מערכים ומחרוזות ומבני בקרה 20/05/2008 01/06/2008 קובץ שלד: Exercise3.java
חומר עזר
המדריך המקוון של חברת Sun
אתר התיעוד המקוון של Java
03 מבני בקרה, שרותי מחלקה ושרותי עזר 26/05/2008 10/06/2008 קובץ שלד: Assignment3.java
בשל החג נדחה מועד ההגשה ביומיים (חג שמח!)
04 מחלקות ועצמים 01/06/2008 15/06/2008  
 05 תכנות לפי מפרט  10/06/2008 22/06/2008   קובצי עזר: Student.java  Course.java  SimpleCourse.java
06 הורשה ואוספים 19/6/2008 29/6/2008 קובצי עזר
07 ספר כתובות - חלק א' 01/07/2008 13/07/2008 הבהרה: השמות הם case insensitive (לא האיטרטורים) סקר הערכת הוראה הצביעו עכשיו!
08 ספר כתובות - חלק ב' 01/07/2008 27/07/2008 קובץ עזר: GUIAddressBookViewer.java
שימו לב לדחיה בתאריך ההגשה

חומר עזר

את הקורס מלווה חומר עזר הכולל תיעוד בעברית ותוכנית דוגמה רבות. מומלץ לקרוא את חומר העזר ואת תוכניות הדוגמה. החומר מסודר בצורה דומה לסדר העברת החומר בהרצאות ובתרגולים.

חומר העזר הזה זמין בשתי צורות: כאתר אינטרנט, וכתוסף לכלי הפיתוח שאנו משתמשים בו בקורס, כלי שנקרא Eclipse. התוסף הזה אמור להיות מותקן בגרסה של Eclipse במעבדות המחשבים בבית הספר, וניתן גם להתקין אותו בבית (אפשר להוריד אותו מהאתר של חומר העזר, תחת הדף "כיצד להשתמש בתיעוד המקוון"). כדאי להשתמש בתיעוד מתוך Eclipse: תוכניות הדוגמה מוצגות בצורה טובה יותר (שימוש בצבע, סימון שגיאות בתוכנית, ועוד), וניתן לשנות את תוכניות הדוגמה ולהריץ אותן. השימוש באתר האינטרנט מומלץ רק כאשר אין לכם גישה ל-Eclipse. האתר גם מאפשר להדפיס בקלות תיעוד עם תוכניות דוגמה, אבל לדעתנו אין סיבה להדפיס את החומר הזה.

חומר העזר אינו מוכן במלואו בתחילת הקורס, והוא יתעדכן במהלכו. 

סביבת הפיתוח (Eclipse)

וידאו

צילומי וידאו של ההרצאות משנה שעברה ניתנים לצפייה מקוונת בשרת הוידאו של האוניברסיטה:

הרצאות

המצגות מופיעות כאן בפורמט pdf וניתן להדפיסן מאקרובט.  לנוחיותכם, (ולחסכון בנייר) ניתן להדפיס 6 שקפים לעמוד (בין יתר האפשרויות).
מספר תאריך שקפים הערות ותוספות
0
6.5.2008
לקראת השיעור הבא
1 6.5.2008 01 - שלום עולם  
2 13.5.2008 02- מבני בקרה  
3 20.5.2008 03- דיני חוזים נלמד בכיתה בשבוע זה עד שקף 40
4 27.5.2008 04 - מחלקות שקפים של מעיין גפת על מחלקות
5 3.6.2008 05 - מנשקים  
6 10.6.2008 06 - מחלקות פנימיות   
7 17.6.2008 07 - הורשה  
8 24.6.2008 08 - הורשה II נלמד בכיתה בשבוע זה עד שקף 42
9 1.7.2008 09 - חריגים   
10 8.7.2008 10 - ממשק גראפי סקר הערכת הוראה a note from our sponsors: teaching survey is online, please vote
11 15.7.2008 11 - רשתות   

תרגולים


מספר תאריך שקפים הערות ותוספות
1
ליאור 09.05.08
אוהד 14.05.08
שקף אחד לעמוד (6 לעמוד) דף הנחיות לפתיחת חשבון מחשב
הכרת סביבת המחשוב באוניברסיטה (כולל הוראות התקנה של אקליפס)
עמודים 1-14 ב-דף עבודה ללימוד סביבת אקליפס
הוראות שימוש בחומר העזר המלווה לקורס
2 אוהד 21.05.08 מחרוזות ומערכים עבודה עם מערכים
מבוא לעבודה עם מחרוזות
3 אוהד 28.05.08 מבני בקרה וחוזים מבוא לעבודה עם חוזים
4 אוהד 04.06.08
ליאור 5.6.08
תכנון מחלקות סיכום תגיות חוזה שנזכרו בהרצאה ובתרגול
5 אוהד 06.06.08
ליאור 12.6.08
עצמים וניפוי שגיאות יום שישי (אוהד) - תרגול השלמה
ניפוי שגיאות ב Eclipse: מצגת , וידאו
קורס וידאו - ניפוי שגיאות באקליפס
6 אוהד 11.6.08
ליאור 19.6.08
מבני נתונים מוכללים   
7 אוהד 18.6.08
ליאור 20.6.08
 מחרוזות ובנאים יום שישי (ליאור) - תרגול השלמה
8 אוהד 25.6.08
ליאור 26.6.08
 מחלקות מופשטות
ותבנית המתאם
 המצגת על הבנאים (תרגול 7) בפורמט ppt
9  אוהד 02.07.08
ליאור 10.07.08
 קלט \ פלט   סקר הערכת הוראההצביעו עכשיו!
10 אוהד 09.07.08
 ליאור 11.07.08
 ארועים ב SWT  דוגמאות קוד מהתרגול
יום שישי (ליאור) - תרגול השלמה
11 אוהד 16.07.08
ליאור 17.07.08
טיפוסי מניה אורנית תחליף את ליאור