2157 - 0368: תוכנה 1 - סתיו תשס"ט
[קבוצות לימוד] [סגל הקורס] [הודעות] [רשימת דיוור] [סילבוס ומדיניות ציונים] [מבחן] [תרגילים] [חומר עזר] [סביבת הפיתוח] [וידאו] [הרצאות] [תרגולים]

קבוצות לימוד

סקר הערכת הוראה
סוג מפגש שם חבר הצוות מועד מיקום קוד קבוצה
שיעור אוהד ברזילי יום א, 16:00-19:00 דן דויד 001 0368-2157-01
תרגיל מתי שמרת יום ד, 16:00-17:00 שרייבר 007 0368-2157-02
תרגיל מתי שמרת יום ד, 17:00-18:00 שרייבר 007 0368-2157-03
בדיקת תרגילים יבגניי ויינר - -  

סוג מפגש שם חבר הצוות מועד מיקום קוד קבוצה
שיעור דן הלפרין יום ב, 12:00-15:00 אורנשטיין 103 0368-2157-04
תרגיל ליאור שפירא יום ד, 11:00-12:00 שרייבר 007 0368-2157-05
תרגיל ליאור שפירא יום ד, 12:00-13:00 שרייבר 007 0368-2157-06
בדיקת תרגילים שי חורי - -  

במהלך הסמסטר יועברו חלק מההרצאות על ידי אותו המרצה בכל הקבוצות.

סגל הקורס

הודעותרשימת דיוור

הודעות בנוגע לקורס ישלחו לרשימת הדיוור. לכן חשוב שכל תלמיד יוודא שהוא ברשימת התפוצה.

האתרים שבו ניתן לקרוא את כל ההודעות הישנות הינו:

כל הסטודנטים שנרשמו לקורס כבר רשומים לרשימת התפוצה. כדי להירשם לרשימת התפוצה (עקב רישום מאוחר וכו') לחץ על הקישורית שלמעלה ולאחר מכן לחץ על  Join or leave the list , הכנס את שמך המלא ואת ה- email שלך ולחץ על הכפתור 'Join'.

סילבוס ומדיניות ציונים

הקורס מציג את המתודולוגיה של תכנות מונחה עצמים ואת שפת התכנות ג'אווה. הקורס עוסק גם בצדדים תיאורטיים ועקרוניים של תכנות מונחה עצמים וגם מקנה מיומנויות תכנות בג'אווה. בצד התיאורטי, הקורס עוסק בנושאים: נכונות של מחלקה, נכונות במחלקות יורשות ומממשות, חוזים, משמעות ותיכון נכון של חריגים, טיפוסים גנריים, ועוד. בצד המעשי, הקורס מלמד את שפת ג'אווה ואת השימוש בספריות הסטנדרטיות שלה, כולל גישה לקבצים, מבני נתונים, שימוש בסביבת פיתוח מתקדמת, בדיקות תכנה וכדומה. 

ישנה חובת הגשת תרגילים (הנחיות מפורטות בהמשך). תלמידים שלא יגישו תרגילים לפי ההנחיות להלן לא יוכלו לעמוד בחובות הקורס (לא יקבלו ציון סופי גם אם ניגשו ועברו את הבחינה).
חובה לעבור את הבחינה כדי לקבל ציון סופי בקורס.

הציון הסופי בקורס מורכב מציון הבחינה (85%) וציון עבור עשיית התרגילים (15%).  משקל רוב התרגילים הוא נקודה אולם במהלך הסמסטר ינתנו גם תרגילים בעלי משקל של 2 נקודות. עבור כל תרגיל שיוגש בציון עובר ינתן מלוא הניקוד (נקודה או שתיים) . לדוגמא: תלמידה שהגישה במהלך הסמסטר 9 תרגילים במשקל נקודה ו-3 תרגילים במשקל 2 נקודות, וקיבלה עבור כולם ציון עובר, תקבל את מלוא 15 האחוזים בשקלול הציון הסופי.

מבחן

המבחן יהיה ללא חומר עזר. במידה ויידרש מידע לפתירת המבחן, הוא יינתן על ידי צוות הקורס כנספח לבחינה.
מידע נוסף על המבחן יינתן לקראת מועדו.

מועד: תאריך:  שעה
מועד א 15.02.09 14:00
מועד ב 09.09.09 (לא, זו אינה טעות דפוס...) 09:00


תרגילים

בכל שבוע ינתן תרגיל. הגשת תרגילים היא חובה! כל תלמיד צריך להגיש בזמן ולקבל ציון עובר (ציון 6 בסולם של 1-10)  בכ-65%  מתרגילי הקורס. שימו לב כי פרט לחובת ההגשה, לכל תרגיל יש משקל בציון הסופי כך שאי הגשת חלק מהתרגילים תפגע בציון התלמיד\ה (ובפרט, רק תלמידים שהגישו את כל התרגילים יכולים לקבל 100. ראו פרוט למעלה). כמו כן, תלמיד רשאי להגיש תרגילים אחרי תאריך ההגשה באיחור מצטבר של 5 ימים (עבור כל התרגילים ביחד) .

אין צורך לדווח מראש או לבקש אישור בעבור הגשה באיחור (מוצדקת או לא). ואולם בעת הגשת תרגיל באיחור עם סיבה מוצדקת יש לצרף לקובץ ההגשה (ההגשה מתבצעת בקובץ zip) את האישורים המתאימים (מחלה, מילואים, רישום מאוחר וכדומה).  ימי איחור עם סיבה מוצדקת שיאושרו ע"י בודק התרגילים לא יכללו ב-5 ימי האיחור המצטבר. אם אין באפשרותכם להגיש את התרגילים במערכת הוירטואל טאו עקב רשום מאוחר, אנא הגישו אותם מיד עם רישומכם וציינו כי התרגיל מוגש באיחור בגלל רישום מאוחר. להלן טופס הגשה באיחור (אותו יש למלא כאשר מגישים תרגיל באיחור מסיבה מוצדקת).

התרגילים הינם אישיים ומיועדים לעבודה עצמית. בפרט, אסור לתלמידים לפתור ביחד תרגילים, אסור להראות פתרון תרגיל לתלמיד אחר, ואסור לקרוא פתרון של תלמיד אחר. מותר לדון בתרגילים עם תלמידים אחרים בעל-פה בלבד וללא התבוננות בקוד של אחר.

אי הגשת תרגילים שלא על פי ההנחיות הללו יגרמו לאי-עמידה בחובות הקורס (ולתלונה משמעתית במקרה העתקה). מקרים כאלו קרו בעבר ותלמידים שלא הגישו תרגילים על פי ההנחיות נאלצו לקחת את הקורס הרלוונטי שוב.

להלן הנחיות מפורטות לצורה שבה יש להגיש את התרגילים

מדיניות ערעורים: ערעורים ניתן להגיש בכתב לבודק התרגילים. 

ביום חמישי של כל שבוע יוטל תרגיל (התרגיל יועלה במהלך יום חמישי, אולי מאוחר בלילה). מועד ההגשה של התרגיל הוא עד חצות ביום שני של השבוע העוקב.

הסבר על קבלת משוב מהבודקים ניתן למצוא כאן

מספר פורסם בתאריך מועד הגשה משקל הערות
תרגיל מספר 1 2/11/2008 10/11/2008 1 דף הנחיות לפתיחת חשבון מחשב
הכרת סביבת המחשוב באוניברסיטה (כולל הוראות התקנה של אקליפס)
עמודים 1-14 ב-דף עבודה ללימוד סביבת אקליפס
תרגיל מספר 2 2/11/2008 17/11/2008 1 קובץ עזר: assignment2.java
תרגיל מספר 3 9/11/2008 24/11/2008 1 קובץ עזר: hw3_resources.zip 
תרגיל מספר 4 16/11/2008 1/12/2008 2 קבצי עזר: assignment4a.java, sudoku
תרגיל מספר 5 23/11/2008 8/12/2008 1 קובץ עזר: ex5.zip
תרגיל מספר 6 28/11/2008 17/12/2008 1 קובץ עזר: hw6_resources.zip
קובץ עזר לחלק 3: hw6_resources_b.zip
פעולות על ביטים
תרגיל מספר 7 7/12/2008 24/12/2008 1 קובץ עזר: simple_search.zip
oldmac.zip
תרגיל מספר 8 14/12/2008 31/12/2008 2 קובץ עזר : hw8_resources.zip
תרגיל מספר 9 21/12/2008 7/1/2009 1
תרגיל מספר 10 28/12/2008 14/1/2009 2 תיעוד עבור חלק SortedSet
קבצים עבור חלק 2: sorted_set.zip
קבצים עבור חלק 3: mycomparable.zip
תרגיל מספר 11 4/1/2009 28/1/2009 2 GUIAddressBookViewer.java
תרגיל מספר 12 14/1/2009 28/1/2009 1 (בונוס) servlet.jar, example_html_files.zip, address_book.html

חומר עזר

את הקורס מלווה חומר עזר הכולל תיעוד בעברית ותוכנית דוגמה רבות. מומלץ לקרוא את חומר העזר ואת תוכניות הדוגמה. החומר מסודר בצורה דומה לסדר העברת החומר בהרצאות ובתרגולים.

חומר העזר הזה זמין בשתי צורות: כאתר אינטרנט, וכתוסף לכלי הפיתוח שאנו משתמשים בו בקורס, כלי שנקרא Eclipse. התוסף הזה אמור להיות מותקן בגרסה של Eclipse במעבדות המחשבים בבית הספר, וניתן גם להתקין אותו בבית (אפשר להוריד אותו מהאתר של חומר העזר, תחת הדף "כיצד להשתמש בתיעוד המקוון"). כדאי להשתמש בתיעוד מתוך Eclipse: תוכניות הדוגמה מוצגות בצורה טובה יותר (שימוש בצבע, סימון שגיאות בתוכנית, ועוד), וניתן לשנות את תוכניות הדוגמה ולהריץ אותן. השימוש באתר האינטרנט מומלץ רק כאשר אין לכם גישה ל-Eclipse. האתר גם מאפשר להדפיס בקלות תיעוד עם תוכניות דוגמה, אבל לדעתנו אין סיבה להדפיס את החומר הזה.

חומר העזר אינו מוכן במלואו בתחילת הקורס, והוא יתעדכן במהלכו. 

סביבת הפיתוח (Eclipse)

וידאו

צילומי וידאו של ההרצאות משנה שעברה ניתנים לצפייה מקוונת בשרת הוידאו של האוניברסיטה:

הרצאות

המצגות מופיעות כאן בפורמט pdf וניתן להדפיסן מאקרובט.  לנוחיותכם, (ולחסכון בנייר) ניתן להדפיס 6 שקפים לעמוד (בין יתר האפשרויות).
מספר תאריך שקפים הערות ותוספות
0
02.11.2008
03.11.2008
00 מנהלות  
1 02.11.2008
03.11.2008
01 שלום עולם דוגמאות והסברים נוספים (מומלץ!)
המדריך המקוון של חברת Sun
אתר התיעוד המקוון של Java
2 09.11.2008
10.11.2008
02 מבני בקרה והגדרת שרותים דוגמאות והסברים נוספים (מומלץ!)
3 16.11.2008
17.11.2008
03 מחלקות דוגמאות והסברים נוספים (מומלץ!)
4 23.11.2008
24.11.2008
04 עצמים, ספקים, לקוחות וחוזים  
5 30.11.2008
01.12.2008
05 נכונות ותכנות לפי מפרט סיכום תגיות חוזה שנזכרו בהרצאה ובתרגול
6 07.12.2008
08.12.2008
06 מנשקים  
7 14.12.2008
15.12.2008
07 מבני נתונים מוכללים, מחלקות פנימיות  עוד על מחלקות פנימיות:
מתוך JAD אתר התיעוד הפעיל (עברית)
Sun's Java Tutorial (אנגלית)
8 21.12.2008
22.12.2008
08 הורשה (חלק א)  
9 26.12.2008
29.12.2008
09 טיפוסי מניה
09 חריגים
 
10 04.01.2009
05.01.2009
10 הורשה (חלק ב') תבניות עיצוב, טיפוסים מוכללים, static binding, dynamic dispatch
חוזים וקבלנות משנה, שימוש לרעה
11 11.01.2009
12.01.2009
11 מנשק משתמש גרפי עוד GUI:
12 18.01.2009
19.01.2009
12 אנוטציות ועוד
13 מנגנוני השפה
תוכניות נילוות לשעור 12
13 26.01.2009 תכנות מונחה בדיקות (אוהד)
מבוא לארכיטקטורת תוכנה (אוהד)
בהצלחה בבחינה
 

תרגולים


מספר תאריך שקפים הערות ותוספות
1
5.11.08 שקף לעמוד
ששה שקפים לעמוד
דף הנחיות לפתיחת חשבון מחשב
הכרת סביבת המחשוב באוניברסיטה (כולל הוראות התקנה של אקליפס)
עמודים 1-14 ב-דף עבודה ללימוד סביבת אקליפס
הוראות שימוש בחומר העזר המלווה לקורס
2 12.11.08 שקף לעמוד
ששה שקפים לעמוד
 
3 19.11.08 שקף לעמוד
ששה שקפים לעמוד
דוגמת קוד ל String interning
4 26.11.08 שקף לעמוד
ששה שקפים לעמוד
מבוא לעבודה עם חוזים
כמה הערות קטנות בקשר למצגת:
     • 1.0/0.0 = infinity
     • 0.0/0.0. = NaN
     • for (int i : arr) will return a run time exception for arr==null
5 3.12.08 שקף לעמוד
ששה שקפים לעמוד
ניפוי שגיאות ב Eclipse: מצגת , וידאו
קורס וידאו - ניפוי שגיאות באקליפס
6 10.12.08
שקף לעמוד
ששה שקפים לעמוד
דוגמת קוד למימוש מטריצות matrix_example.zip
7 17.12.08
שקף לעמוד
ששה שקפים לעמוד
 
8 24.12.08 שקף לעמוד
ששה שקפים לעמוד
דוגמת בנאי בPPT
9 31.12.08 שקף לעמוד
ששה שקפים לעמוד
 
10 7.1.09 שקף לעמוד
ששה שקפים לעמוד
 כמה הערות בעקבות התרגול (ליאור)
11 14.1.09 שקף לעמוד
ששה שקפים לעמוד
עוד מצגת על SWT (שקף לעמוד, ששה שקפים לעמוד)
דוגמאות מהשיעור: swt_examples.zip
12 21.1.09 שקף לעמוד
ששה שקפים לעמוד
 servlet_examples.zip
13 28.1.09 שקף לעמוד
ששה שקפים לעמוד
 גרסת פאוורפוינט של המצגת