2157 - 0368: תוכנה 1 - אביב תשס"ט
[קבוצות לימוד] [סגל הקורס] [הודעות] [רשימת דיוור] [סילבוס ומדיניות ציונים] [מבחן] [תרגילים] [חומר עזר] [סביבת הפיתוח] [וידאו] [הרצאות] [תרגולים]

קבוצות לימוד


סוג מפגש שם חבר הצוות מועד מיקום קוד קבוצה
שיעור ליאור וולף יום ג', 10:00-13:00 דן דויד 001 0368-2157-07
תרגיל מתי שמרת יום ד', 10:00-11:00 שרייבר 006 0368-2157-08
תרגיל מתי שמרת יום ד', 11:00-12:00 שרייבר 006 0368-2157-09
בדיקת תרגילים יבגניי ויינר - -  

סוג מפגש שם חבר הצוות מועד מיקום קוד קבוצה
שיעור ליאור שפירא יום ד', 09:00-12:00 אורנשטיין 111 0368-2157-10
תרגיל מתי שמרת יום ה', 12:00-13:00 שרייבר 007 0368-2157-11
תרגיל נעמה מאיר יום ה', 12:00-13:00 מרכזי על 315 0368-2157-12
בדיקת תרגילים שי חורי - -  

*במהלך הסמסטר יועברו חלק מההרצאות על ידי אותו המרצה בכל הקבוצות.

סגל הקורס

הודעות

רשימת דיוור

הודעות בנוגע לקורס ישלחו לרשימת הדיוור. לכן חשוב שכל תלמיד יוודא שהוא ברשימת התפוצה.

האתרים שבו ניתן לקרוא את כל ההודעות הישנות הינו:

כל הסטודנטים שנרשמו לקורס כבר רשומים לרשימת התפוצה. כדי להירשם לרשימת התפוצה (עקב רישום מאוחר וכו') לחץ על הקישורית שלמעלה ולאחר מכן לחץ על  Join or leave the list , הכנס את שמך המלא ואת ה- email שלך ולחץ על הכפתור 'Join'.

סילבוס ומדיניות ציונים

הקורס מציג את המתודולוגיה של תכנות מונחה עצמים ואת שפת התכנות ג'אווה. הקורס עוסק גם בצדדים תיאורטיים ועקרוניים של תכנות מונחה עצמים וגם מקנה מיומנויות תכנות בג'אווה. בצד התיאורטי, הקורס עוסק בנושאים: נכונות של מחלקה, נכונות במחלקות יורשות ומממשות, חוזים, משמעות ותיכון נכון של חריגים, טיפוסים גנריים, ועוד. בצד המעשי, הקורס מלמד את שפת ג'אווה ואת השימוש בספריות הסטנדרטיות שלה, כולל גישה לקבצים, מבני נתונים, שימוש בסביבת פיתוח מתקדמת, בדיקות תכנה וכדומה. 

דרישות:

חובת הגשת תרגילים (הנחיות מפורטות בהמשך). תלמידים שלא יגישו תרגילים לפי ההנחיות להלן לא יוכלו לעמוד בחובות הקורס (לא יקבלו ציון סופי גם אם ניגשו ועברו את הבחינה).
חובה לעבור את הבחינה כדי לקבל ציון סופי בקורס.

הציון הסופי בקורס מורכב מציון הבחינה (85%) וציון עבור עשיית התרגילים (15%).  משקל רוב התרגילים הוא נקודה אולם במהלך הסמסטר ינתנו גם תרגילים בעלי משקל של 2 נקודות. עבור כל תרגיל שיוגש בציון עובר ינתן מלוא הניקוד (נקודה או שתיים) . לדוגמא: תלמידה שהגישה במהלך הסמסטר 9 תרגילים במשקל נקודה ו-3 תרגילים במשקל 2 נקודות, וקיבלה עבור כולם ציון עובר, תקבל את מלוא 15 האחוזים בשקלול הציון הסופי.

מבחן

המבחן יהיה ללא חומר עזר. במידה ויידרש מידע לפתירת המבחן, הוא יינתן על ידי צוות הקורס כנספח לבחינה.
מידע נוסף על המבחן יינתן לקראת מועדו.

מועד: תאריך:  שעה
מועד א 05.07.09 09:00
מועד ב 09.09.09 (לא, זו אינה טעות דפוס...) 09:00

הציון הסופי בקורס חושב בצורה הבאה:
לציון המבחן הרשמי (כמו שמופיע בטופס הבחינה) נוסף פקטור כדלקמן
בדרישות הקורס נרשם כי עליכם להגיש 65% מן התרגילים. פירשנו זאת בצורה ליברלית, כך שעליכם לקבל 7 מתוך 15 נקודות אפשריות בתרגילים בכדי לקבל ציון בקורס. ציון המבחן המתוקן והתרגילים שוקללו ביחס של 85% ל-15%.

בשאלה 1 הטעיות סומנו באמצעות קודים, להלן המפתח להערות:

תרגילים

בכל שבוע ינתן תרגיל. הגשת תרגילים היא חובה! כל תלמיד צריך להגיש בזמן ולקבל ציון עובר (ציון 6 בסולם של 1-10)  בלפחות 65%  מתרגילי הקורס. שימו לב כי פרט לחובת ההגשה, לכל תרגיל יש משקל בציון הסופי כך שאי הגשת חלק מהתרגילים תפגע בציון התלמיד\ה (ובפרט, רק תלמידים שהגישו את כל התרגילים יכולים לקבל 100. ראו פרוט למעלה). כמו כן, תלמיד רשאי להגיש תרגילים אחרי תאריך ההגשה באיחור מצטבר של 5 ימים (עבור כל התרגילים ביחד) .

אין צורך לדווח מראש או לבקש אישור בעבור הגשה באיחור (מוצדקת או לא). ואולם בעת הגשת תרגיל באיחור עם סיבה מוצדקת יש לצרף לקובץ ההגשה (ההגשה מתבצעת בקובץ zip) את האישורים המתאימים (מחלה, מילואים, רישום מאוחר וכדומה).  ימי איחור עם סיבה מוצדקת שיאושרו ע"י בודק התרגילים לא יכללו ב-5 ימי האיחור המצטבר.
אם אין באפשרותכם להגיש את התרגילים במערכת הוירטואל טאו עקב רשום מאוחר, אנא הגישו אותם מיד עם רישומכם.  צרפו את טופס ההגשה באיחור וציינו כי התרגיל מוגש באיחור בגלל רישום מאוחר.
להלן טופס הגשה באיחור (אותו יש למלא כאשר מגישים תרגיל באיחור מסיבה מוצדקת).

התרגילים הינם אישיים ומיועדים לעבודה עצמית. בפרט, אסור לתלמידים לפתור ביחד תרגילים, אסור להראות פתרון תרגיל לתלמיד אחר, ואסור לקרוא פתרון של תלמיד אחר. מותר לדון בתרגילים עם תלמידים אחרים בעל-פה בלבד וללא התבוננות בקוד של אחר.

אי הגשת תרגילים שלא על פי ההנחיות הללו יגרמו לאי-עמידה בחובות הקורס (ולתלונה משמעתית במקרה העתקה). מקרים כאלו קרו בעבר ותלמידים שלא הגישו תרגילים על פי ההנחיות נאלצו לקחת את הקורס הרלוונטי שוב.

להלן הנחיות מפורטות לאופן הגשת התרגילים

מדיניות ערעורים: ערעורים יוגשו בכתב לבודק התרגילים

בכל שבוע יינתן תרגיל, מועד ההגשה של התרגיל הוא עד חצות ביום חמישי של השבוע העוקב. התרגיל עצמו יועלה לאתר הוירטואל (ולאתר הקורס) כשבועיים לפני מועד ההגשה.

הסבר על קבלת משוב מהבודקים ניתן למצוא כאן

מספר פורסם בתאריך מועד הגשה משקל הערות
תרגיל מספר 1 1/3/2009 12/3/2009 1 דף הנחיות לפתיחת חשבון מחשב
הכרת סביבת המחשוב באוניברסיטה (כולל הוראות התקנה של אקליפס)
עמודים 1-14 ב-דף עבודה ללימוד סביבת אקליפס
תרגיל מספר 2 1/3/2009 19/3/2009 1  
תרגיל מספר 3 8/3/2009 26/3/2009 1 קובץ עזר: hw3_resources.zip 
תרגיל מספר 4 19/3/2009 2/4/2009 1 קובץ עזר: sudoku.zip
תרגיל מספר 5 26/3/2009 23/4/2009 2 קובץ עזר: DisjointSets.java 
תרגיל מספר 6 20/4/2009 7/5/2009 1 קובץ עזר: hw6_resources.zip
קובץ עזר לחלק 3: hw6_resources_b.zip
תרגיל מספר 7 30/4/2009 14/5/2009 1 קובץ עזר: oldmac.zip
קובץ עזר : simple_search.zip
תרגיל מספר 8 11/5/2009 21/5/2009 2 קובץ עזר: wildworld.zip
תרגיל מספר 9 18/5/2009 30/5/2009 1  
תרגיל מספר 10 24/5/2009 6/6/2009 2 קובץ עזר: hw10_resources.zip
תרגיל מספר 11 1/6/2009 20/6/2009 2 קובץ עזר: GUIAddressBookViewer.java

חומר עזר

את הקורס מלווה חומר עזר הכולל תיעוד בעברית ותוכנית דוגמה רבות. מומלץ לקרוא את חומר העזר ואת תוכניות הדוגמה. החומר מסודר בצורה דומה לסדר העברת החומר בהרצאות ובתרגולים.

חומר העזר הזה זמין בשתי צורות: כאתר אינטרנט, וכתוסף לכלי הפיתוח שאנו משתמשים בו בקורס, כלי שנקרא Eclipse. התוסף הזה אמור להיות מותקן בגרסה של Eclipse במעבדות המחשבים בבית הספר, וניתן גם להתקין אותו בבית (אפשר להוריד אותו מהאתר של חומר העזר, תחת הדף "כיצד להשתמש בתיעוד המקוון"). כדאי להשתמש בתיעוד מתוך Eclipse: תוכניות הדוגמה מוצגות בצורה טובה יותר (שימוש בצבע, סימון שגיאות בתוכנית, ועוד), וניתן לשנות את תוכניות הדוגמה ולהריץ אותן. השימוש באתר האינטרנט מומלץ רק כאשר אין לכם גישה ל-Eclipse. האתר גם מאפשר להדפיס בקלות תיעוד עם תוכניות דוגמה, אבל לדעתנו אין סיבה להדפיס את החומר הזה.

חומר העזר אינו מוכן במלואו בתחילת הקורס, והוא יתעדכן במהלכו. 

משאבים מועילים:

תיעוד עבור JDK 6 (שפה, API ועוד)

סביבת הפיתוח (Eclipse)

וידאו

צילומי וידאו של ההרצאות משנים שעברו ניתנים לצפייה מקוונת בשרת הוידאו של האוניברסיטה:

הרצאות

המצגות מופיעות כאן בפורמט pdf וניתן להדפיסן מאקרובט. שימו לב, עקב מגבלות זכויות יוצרים של כל המעורבים בהכנת השקפים לא ניתן לקבל את המצגות בפורמט ppt.
מספר תאריך שקפים הערות ותוספות
0
3.3.2009
4.3.2009
00 מנהלות  
1 3.3.2009
4.3.2009
01 שלום עולם דוגמאות והסברים נוספים (מומלץ!)
המדריך המקוון של חברת Sun
אתר התיעוד המקוון של Java
2 17.3.2009
18.3.2009
02 מבני בקרה והגדרת שרותים דוגמאות והסברים נוספים (מומלץ!)
3 24/3/2009
25/3/2009
03 מחלקות דוגמאות והסברים נוספים (מומלץ!)
4 3/4/2009
1/4/2009
04 חוזים                                            
5 21/4/2009
22/4/2009
05 מנשקים בשל טקס יום השואה שני השיעורים יסתיימו שעה לפני הזמן
נספח: Smart Point
6 28/4/2009
29/4/2009

לא מתקיימים שיעורים בשל יום הזכרון ויום העצמאות
7 5/5/2009
6/5/2009
06 מבני נתונים  
8 12/5/2009
13/5/2009
07 הורשה 1  מדלגים על מספר 8 במספור השיעורים כדי להתאים למספור
בשנים אחרות. אין שיעור 8.
9 19/5/2009
20/5/2009
09 טיפוסי מנייה
09 חריגים
 
10 26/5/2009
27/5/2009
10 הורשה 2   
11 2/6/2009
3/6/2009
11 מנשקים גרפיים GUI   
12 7/6/2009
8/6/2009
 12 ,תקשורת ומקביליות  
 

תרגולים


מספר תאריך נושא שקפים הערות ותוספות
1
4,5/3/2009 מבוא שקף לעמוד
ששה שקפים לעמוד
דף הנחיות לפתיחת חשבון מחשב
הכרת סביבת המחשוב באוניברסיטה (כולל הוראות התקנה של אקליפס)
עמודים 1-14 ב-דף עבודה ללימוד סביבת אקליפס
הוראות שימוש בחומר העזר המלווה לקורס
2
11,12/3/2009 מבני בקרה שקף לעמוד
ששה שקפים לעמוד
 
3
18,19/3/2009 מחלקות שקף לעמוד
ששה שקפים לעמוד
 
4 25,26/3/2009 אובייקטים שקף לעמוד
ששה שקפים לעמוד
 
5 1,2/4/2009 חוזים שקף לעמוד
ששה שקפים לעמוד
 
6 22,23/4/2009 מנשקים שקף לעמוד
ששה שקפים לעמוד
 
7 6,7/5/2009 מבני נתונים שקף לעמוד
ששה שקפים לעמוד
 
8 13,14/5/2009 ירושה שקף לעמוד
ששה שקפים לעמוד
 
9 20,22/5/2009 קלט/פלט שקף לעמוד
ששה שקפים לעמוד
 
10 27,28/5/2009 מחלקות פנימיות שקף לעמוד
ששה שקפים לעמוד
  
11 3,4/6/2009 ממשק משתמש גרפי שקף לעמוד
ששה שקפים לעמוד
עוד מצגת על SWT (שקף לעמוד, ששה שקפים לעמוד)
דוגמאות מהשיעור: swt_examples.zip
12 10,11/6/2009 wildcards שקף לעמוד
ששה שקפים לעמוד