תוכנה 1 - ריכוז מבחנים מסמסטרים קודמים

מבחנים בתוכנה 1

תש"ף סמסטר ב


תש"ף סמסטר א'

תשע"ט סמסטר ב'

תשע"ט סמסטר א'

תשע"ח סמסטר ב'

תשע"ח סמסטר א'

תשע"ז סמסטר ב'

תשע"ז סמסטר א'

תשע"ו סמסטר ב'

תשע"ו סמסטר א'

תשע"ה סמסטר ב'

תשע"ה סמסטר א'

תשע"ד סמסטר ב'

תשע"ד סמסטר א'

תשע"ג סמסטר ב'

תשע"ג סמסטר א'

תשע"ב סמסטר ב'

תשע"ב סמסטר א'

תשע"א סמסטר ב'

תשע"א סמסטר א'

תש"ע סמסטר ב'

תש"ע סמסטר א'

תשס"ט סמסטר ב'

תשס"ט סמסטר א'

תשס"ח סמסטר ב'

תשס"ח סמסטר א'

תשס"ז סמסטר ב'

תשס"ז סמסטר א

תשס"ו סמסטר א'

תשס"ו סמסטר ב'

תשס"ו סמסטר קיץ