תרגיל 1 – חישוביות עצבית

 

מבנה הציון:

שאלה 1 – 30 נקודות

שאלה 2 – 40 נקודות.  (כולל סעיף מורחב לשלשות).

ריצה – 30 נקודות.

(מסומנים 1, 2 ו-R).

על כל יום אחור הורדו 4 נק', ועל כל עמוד חריגה נקודה אחת.

אישורי מילואים רשמיים בלבד התקבלו. לא התקבלו צווי קריאה או מכתבי המלצה מהמפקד.

הציון הסופי מוקף בעיגול.

 

בדיקת ההרצה נעשתה על הקובץ: stimulus.wav. תרגילים של שלשות נבדקו גם על הקובץ stimulus2.wav.

אם קיבלת 0 על בדיקת ההרצה זה יכול להיות מאחת מהסיבות הבאות:

·        לא ציינת את שם החשבון – לשלוח לי email עם שם החשבון.

·        אין הרשאות לספריה או לקבצים – לבצע chmod ולשלוח לי email.

·        שם הספריה אינו  cns01b או שם הקובץ אינו ex1.m – לשלוח לי email עם השמות שהשתמשת.

·        התכנית לא פועלת או אין תכנית – חבל.

 

התרגילים הבדוקים יהיו בחדר הדואר, בניין שרייבר.

 

טעויות נפוצות ואחרות

·        לתת רשימת פונקציות עם הסבר מה כל פונקציה עושה, אבל בלי להשוות למערכת השמע (דומה, שונה, עד כמה מייצג).

·        לתת אלגוריתם שאינו סביר כמודל לאופן עיבוד הצליל אצל האדם (אפילו אם הוא פותר את הבעיה בצורה טובה יותר).

 

עירעורים ומענה לשאלות על תרגיל 1 יהיו במועדים הבאים (בלבד):

יום חמישי 2 אוגוסט בשעה 11.

יום חמישי 16 אוגוסט בשעה 11.

(רצוי לשלוח email או להתקשר אם רוצים לבוא).

 

            בהצלחה בתרגיל 2 (ובכלל)

 

                              עודד