181024 - פיתוח מערכות תוכנה 

מרצה: אוהד ברזילי  (email me)

צוותים ופרויקטים

שיעור ראשון: 01.03.2009

נושא השיעור: מבוא ותכנות בצוות בגישת  eXtreme Programming


מצגות:

חומר עזר: CVS

חומר עזר: SVN


קריאה (צפייה) נדרשת לקראת השיעור הבא:

תרגיל בית:

לא הייתי בשיעור או לא ברור לי מה עליי לעשות?

 1. קודם כל תרגע
 2. קרא את הוראות התרגיל ואופן ההגשה
 3. עליך למצוא צוות  ולהצטרף לפרוייקט שיפתח עבורו ב-  Google Code Project Hosting  (להלן: "אתר הפרוייקט")
 4. על הצוות לחלק את המשימות ולתכנן את העבודה לשבועיים הקרובים. על תכנון זה להופיע באתר הפרוייקט
 5. על כל חבר צוות לתאר את תרומתו לפרוייקט במצגת וכן באתר בפרוייקט בלשונית Issues (כולל זמנים)
 6. על הצוות לתכנן את הצגת ההתקדמות לשיעור הקרוב בעזרת המצגת הזו (שימו לב להערות לגבי חלק מהשקפים) ולמנות חבר צוות שיציג אותה
 7. את המצגת יש להעלות  לאתר הפרוייקט ללשונית Downloads

שיעור שני: 08.03.2009

נושא השיעור: מימנויות אישיות ותכנון פרויקט בגישת eXtreme Programming


מצגות:

חומר עזר נוסף:

תרגיל בית:

לא הייתי בשיעור או לא ברור לי מה עליי לעשות?

 1. קודם כל תרגע
 2. קרא את הוראות התרגיל ואופן ההגשה
 3. עליך למצוא צוות  ולהצטרף לפרוייקט שיפתח עבורו ב-  Google Code Project Hosting  (להלן: "אתר הפרוייקט")
 4. על הצוות לחלק את המשימות ולתכנן את העבודה לשבוע שנותר. על תכנון זה להופיע באתר הפרוייקט
 5. על כל חבר צוות לתאר את תרומתו לפרוייקט במצגת וכן באתר בפרוייקט בלשונית Issues (כולל זמנים)
 6. על הצוות לתכנן את הצגת ההתקדמות לשיעור הקרוב בעזרת המצגת הזו (שימו לב להערות לגבי חלק מהשקפים) ולמנות חבר צוות שיציג אותה
 7. את המצגת יש להעלות  לאתר הפרוייקט ללשונית


שיעור שלישי: 15.03.2009

נושא השיעור: רזולוציה של תוכנה ותפקידי רוחב בצוות
חומר עזר נוסף:

קריאה (צפייה) נדרשת לקראת השיעור הבא:

תרגיל בית:


לא הייתי בשיעור או לא ברור לי מה עליי לעשות?

 1. קודם כל תרגע
 2. קרא את הוראות התרגיל ואופן ההגשה
 3. על הצוות לחלק את המשימות ולתכנן את העבודה לשבוע שנותר. על תכנון זה להופיע באתר הפרוייקט
 4. על כל חבר צוות לתאר את תרומתו לפרוייקט במצגת וכן באתר בפרוייקט בלשונית Issues (כולל זמנים)
 5. על הצוות לתכנן את הצגת ההתקדמות לשיעור הקרוב בעזרת המצגת הזו (שימו לב להערות לגבי חלק מהשקפים) ולמנות חבר צוות שיציג אותה
 6. את המצגת יש להעלות  לאתר הפרוייקט ללשונית


שיעור רביעי: 22.03.2009


נושא השיעור: הוספת כח אדם לפרויקט מאחר וגם הפצה, התקנה ועדכון של תוכנה (חלק א')

מצגות:

חומר עזר נוסף:

תרגיל בית:


לא הייתי בשיעור או לא ברור לי מה עליי לעשות?

 1. על הצוות לחלק את המשימות ולתכנן את העבודה למהלך השבועיים הקרובים וכן את אבן הדרך לשבוע הבא. על תכנון זה להופיע בפורום הפרוייקט
 2. על כל חבר צוות לתאר את תרומתו לפרוייקט באתר הפרוייקט ובמצגת (סיפורים, תפקיד רוחבי, כולל זמנים)
 3. על הצוות להציג את התקדמות העבודה בשיעור הקרוב בעזרת המצגת הזו 

שיעור חמישי: 29.03.2009


נושא השיעור: הפצה, התקנה ועדכון של תוכנה (חלק ב'), חתכי רוחב בתוכנה

מצגות:

קריאה (צפייה) נדרשת לקראת השיעור הבא:

תרגיל בית:

לא הייתי בשיעור או לא ברור לי מה עליי לעשות?

 1. על הצוות להשלים את העבודה עד לשיעור הבא (לאחר חופשת הפסח!). אם היו שינויים בתכנון בעקבות אבן הדרך הראשונה על השינויים להופיע בפורום הפרוייקט (אין למחוק את התכנון המקורי אלא להציג את השינויים בנפרד)
 2. על כל חבר צוות לתאר את תרומתו לפרוייקט במצגת ובאתר הפרוייקט (סיפורים, תפקיד רוחבי, כולל זמנים)
 3. מלאו ושילחו את שאלת הרפלקציה השנייה בהקדם (עכשיו!)
 4. על הצוות להציג את התרגיל השלם בשיעור הקרוב בעזרת המצגת הזו 
 5. חופש שמח!

שיעור שישי: 19.04.2009


נושא השיעור: מקביליות

מצגות:

קריאה (צפייה) נדרשת לקראת השיעור הבא:

תרגיל בית:


שיעור שביעי: 26.04.2009


נושא השיעור: תקשורת (חלק א'), מתכנתים בהוליווד

מצגות: 

קריאה נוספת:  


שיעור שמיני: 10.05.2009


נושא השיעור: תקשורת (חלק ב'), יישומי XML

מצגות: 

קריאה נוספת:  

תרגיל בית:
 • תרגיל מספר 5 - בניית שרת משחקים ומאגר משתמשים - תאריך הגשה: 14.06.2009 (אבן דרך: 07.06.2009)

שיעור תשיעי: 24.04.2009


נושא השיעור: Persistency and Example Embedding

מצגות: 

לקראת השיעור הבא:  יש לקרוא על Servlets and JSP. לשם כך יש מגוון גדול של מקורות. למשל:

שיעור עשירי: 31.05.2009


נושא השיעור: Web Applications

מצגות:

תרגיל בית:


שיעור אחד עשר: 07.06.2009


נושא השיעור:  Web Applications II and Dependency Injection

מצגות:

תרגיל בית:

שיעור שניים-עשר (אחרון): 14.06.2009


נושא השיעור: מסיבת סיום (הצגת פרויקטים): Hatrick ,RISK