3056 - 0368: פיתוח מערכות תוכנה בשפת Java

מרצה:  אוהד ברזילי  (דוא"ל)

·         סילבוס

·         אתר הקורס ב Virtual TAU

 

 

תרגיל מסכם – אתר חתונות

מצגת הגדרת הפרויקט
מסמך הקצאת משימות לצוותים

 

לקראת הבחינה

מבחן לדוגמא

מועד א'

פתרון מועד א'

  

קישורים מעניינים

http://www.joelonsoftware.com/articles/CollegeAdvice.html


מהלך הקורס

שיעור ראשון: 25.02.2007
נושא השיעור: מבוא ותכנות בצוות בגישת
eXtreme Programming
מצגות: על הקורס , מבוא ל XP 
חומר עזר: CVS  ,
GUI ,


קריאה (צפייה) נדרשת לקראת השיעור הבא:
JUnit בסביבת eclipse (שיעור 4)


שיעור שני: 11.03.2007
נושא השיעור: מיומנויות
XP (המשך), משחק התכנון
מצגות: מיומנויות XP (מהדורה ראשונה) , מיומנויות XP (מהדורה שנייה)


קריאה (צפייה) נדרשת לקראת השיעור הבא:
פיתוח plugins בסביבת eclipse (שיעורים 6,7,8,9)


שיעור שלישי: 18.03.2007
נושא השיעור (+מצגות): הפצה והתקנה, Eclipse Plugins , תפקידים בצוות XP
חומר עזר נוסף: JARs, Applets, Web Start

קריאה (צפייה) נדרשת לקראת השיעור הבא:
 Java Threading (קישור ב"קריאה נדרשת" ב Virtual T@u)


שיעור רביעי: 25.03.2007
נושא השיעור (+מצגות): מקביליות , The Mythical Man Month
חומר עזר נוסף: JARs, Applets, Web Start

קריאה (צפייה) נדרשת לקראת השיעור הבא:
 Java(TM) Networking (קישור ב"קריאה נדרשת" ב Virtual T@u)

 

שיעור חמישי: 27.05.2007
נושא השיעור (+מצגות): תקשורת , RMI ,  מיומנויות אישיות וצוותיות
חומר עזר נוסף: תקשורת ב Java , RMI
דוגמאות קוד: תכנות שקעים

קריאה (צפייה) נדרשת לקראת השיעור הבא:
 Database Connectivity

 

שיעור שישי: 03.06.2007
נושא השיעור (+מצגות): מסדי נתונים , JDBC , SQL , סטנדרטים לפיתוח תוכנה
חומר עזר נוסף: JDBC Tutorial , ISO 90003 in plain English

קריאה (צפייה) נדרשת לקראת השיעור הבא:  xml technology

 

שיעור שביעי: 10.06.2007
נושא השיעור (+מצגות): xml , software aspects ,  no silver bullet
חומר עזר נוסף: xml1 , xml2
, xml3 , Sun XML Processing Tutorial

צפייה (והתקנה) נדרשת לקראת השיעור הבא:
 Servlets

 

שיעור שמיני: 17.06.2007
נושא השיעור (+מצגות): servlets
הצגת התרגיל המסכם: אתר חתונות
חומר עזר נוסף: Sun Servlet Tutorial
 , matuszek on servlets
דוגמאות קוד: שרת servlet מינימלי (מאת פרופ' סיון טולדו) , servlets and JSP's
(tomcat examples)


שיעור תשיעי: 24.06.2007
הרצאת אורח: מר יוסי כהן - ארכיטקטורת תוכנה עסקית

צפייה (והתקנה) נדרשת לקראת השיעור הבא:
 Web Services

 

שיעור עשירי (שיעור השלמה): 29.06.2007
נושא השיעור (+מצגות): xml Web Services , Ajax  
דוגמאות קוד: Ajax4Dummies
חומר עזר נוסף: html, javascript, css and Ajax  (הרצאות מאת פרופ' סיון טולדו), Sun Web Services Tutorial