0509-1821-14: תכנות למהנדסים בשפת C - אביב תשע"ב
[קבוצות לימוד] [סגל הקורס][סילבוס ומדיניות ציונים] [מבחן] [תרגילים][סביבת הפיתוח] [הרצאות] [תרגולים

קבוצות לימוד


סוג מפגש שם חבר הצוות מועד מיקום קוד קבוצה
שיעור אסף זריצקי ה', 15-17
הנדסה כיתות חשמל, 103
0509-1821-01
תרגיל יהודית חסון
ג', 15-17
הנדסת תכנה, 008
0509-1821-02
תרגיל  
א', 10-12
הנדסת תכנה, 008
0509-1821-03
תרגיל

ה', 10-12
הנדסת תכנה, 008
0509-1821-04



הנדסת תכנה, 008
0509-1821-05

אייל כהן

הנדסת תכנה, 008
0509-1821-06



הנדסת תכנה, 008
0509-1821-04



הנדסת תכנה, 008
0509-1821-04



הנדסת תכנה, 008
0509-1821-04

סגל הקורס

 • מרצה: אסף זריצקי, assafzar@post.tau.ac.il, שעת קבלה בבניין שנקר-פיזיקה 405א', בתיאום מראש 
 • מתרגלת: יהודית חסון, yehudit6@post.tau.ac.il, שעת קבלה בבניין שרייבר 019 (במקלט), בתיאום מראש
 • מתרגל: אייל כהן, coheneya@post.tau.ac.il, שעת קבלה בבניין שנקר פיזיקה 405, בתיאום מראש
 • בודק תרגילים: ינון פלד,  inon.peled@gmail.com

סילבוס ומדיניות ציונים

הקורס מציג עקרונות תכנות בשפת התכנות C. הקורס עוסק בנושאים הכלליים: שפת התכנות C, רקורסיה, ניתוח זמן ריצה בעיקר בהקשר של מיונים וחיפושים, זכרון דינאמי, מבנים, רשימות מקושרות ועוד. 

דרישות קדם:
אין

חובת הגשת תרגילים (הנחיות מפורטות בהמשך). תלמידים שלא יגישו תרגילים לפי ההנחיות להלן לא יוכלו לעמוד בחובות הקורס (לא יקבלו ציון סופי גם אם ניגשו ועברו את הבחינה). חובה לעבור את הבחינה כדי לקבל ציון סופי בקורס. 

הציון הסופי בקורס מורכב מציון הבחינה (80%) וציון התרגילים (20%).

כמעט בכל שבוע יפורסם תרגיל. הגשת תרגילים היא חובה!
התרגילים הינם אישיים ומיועדים לעבודה עצמית. בפרט, אסור לתלמידים לפתור ביחד תרגילים, אסור להראות פתרון תרגיל לתלמיד אחר, ואסור לקרוא פתרון של תלמיד אחר. מותר ומומלץ לדון בתרגילים עם תלמידים אחרים בעל-פה בלבד וללא התבוננות בקוד של אחר.
 • במהלך הקורס יינתנו N = 6-8 תרגילים. התרגילים ירכיבו  20% מהציון הסופי בקורס.
 • עבור כל תרגיל יקבע ציון 0, 60, 80, 90 או 100 שיקבע את אחוז הניקוד שהתלמיד יקבל על משקל התרגיל. למעט במקרים חריגים אין ערעורים על ציוני התרגילים.
 • יש לקבל ציון עובר (60) על לפחות N-1 מהם על מנת לעמוד בחובות הקורס.
 • לכל תרגיל יש משקל בציון הסופי כך שאי הגשת חלק מהתרגילים תפגע בציון התלמיד\ה. בפרט, רק תלמידים שהגישו ועברו בציונים גבוהים את כל התרגילים יכולים לקבל 100 בקורס.
 • את התרגילים יש להגיש לא יאוחר ממועד ההגשה שיפורסם באתר ובמערכת ה-moodle. עם זאת, לרשות כל סטודנט עומדים חמישה "ימי חסד" סמסטריאלים, הגשה באיחור תגרע מימי החסד. כלומר, סטודנט שהגיש תרגיל באיחור של יומיים תרגילו ייבדק אך מספר ימי החסד שייותר לו יעמוד על שלושה.
  • אם אזלו לסטודנט ימי החסד ובכל זאת הגיש באיחור תרגילו לא ייבדק והציון עליו יהיה 0.
נוהל הגשה באיחור
אין צורך לדווח מראש או לבקש אישור בעבור הגשה באיחור (מוצדקת או לא). ואולם בעת הגשת תרגיל באיחור עם סיבה מוצדקת יש לצרף לקובץ ההגשה (ההגשה מתבצעת בקובץ zip) את האישורים המתאימים (מחלה, מילואים, רישום מאוחר וכדומה).  ימי איחור עם סיבה מוצדקת שיאושרו ע"י בודק התרגילים לא יכללו ב-5 ימי האיחור המצטבר. 
אם אין באפשרותכם להגיש את התרגילים במערכת ה-Moodle עקב רשום מאוחר, אנא הגישו אותם מיד עם רישומכם.  צרפו את טופס ההגשה באיחור וציינו כי התרגיל מוגש באיחור בגלל רישום מאוחר. להלן טופס הגשה באיחור (אותו יש למלא כאשר מגישים תרגיל באיחור מסיבה מוצדקת).

הגשת תרגילים שלא על פי ההנחיות הללו תגרום לאי-עמידה בחובות הקורס (ולתלונה משמעתית במקרה העתקה). מקרים כאלו קרו בעבר ותלמידים שלא הגישו תרגילים על פי ההנחיות נאלצו לחזור על הקורס.

להלן הנחיות מפורטות לאופן הגשת התרגילים וכן הסבר על הגשת התרגילים במערכת ה-Moodle.

התרגילים יפורסמו באתר זה וב-Moodle, מועד ההגשה של התרגיל הוא עד 23:55 בתאריך הנקוב להגשת התרגיל. התרגיל עצמו יועלה לאתר Moodle (ולאתר הקורס) לפחות שבוע לפני מועד ההגשה.

קבלת משוב מהבודקים דרך מערכת ה-Moodle (בתרגיל שהגשתם).


מבחן

חומר עזר מותר למבחן: דף A4 אחד כתוב בכתב יד בשני הצדדים
ניתן למצוא מבחנים משנים קודמות כאן

מועד: תאריך:  שעה מבחן
פתרון
מועד א' 5.7.2012
9:00
מועד א'
פתרון
מועד ב' 27.8.2012
9:00
מועד ב' פתרון

תרגילים


מספר פורסם בתאריך מועד הגשה משקל פתרון הערות
0
4.3.2012
22.3.2012


להגשה, ללא ציון
1
18.3.2012
31.3.2012

פתרון
קבצים מצורפים
2
1.4.2012
19.4.2012

פתרון
קבצים מצורפים
3
19.4.2012
1.5.2012

פתרון
קבצים מצורפים
4
3.5.2012
11.5.2012

פתרון
קבצים מצורפים
5
10.5.2012
22.5.2012

פתרון
קבצים מצורפים
6
22.5.2012
30.5.2012

פתרון
קבצים מצורפים
7
31.5.2012
14.6.2012

פתרון
קבצים מצורפים
8
11.6.2012
21.6.2012

פתרון
קבצים מצורפים

תרגילים נוספים (כולל פתרונות)

סביבת הפיתוח (Visual Studio / Visual Studio Express)

הסבר על התקנה ואופן השימוש ב-visual studio express (לבית): התקנה, אופן השימוש
הסבר על אופן השימוש ב-visual studio 6.0 (במעבדות): אופן השימוש

הרצאות


מספר נושא תאריך שקפים הערות ותוספות
1 מבוא
22.3.12
lesson1.ppt
lesson1.pdf
lesson1X6.pdf

2
משתנים, משפטי תנאי, לולאות
24.3.12
lesson2.pptx
lesson2.pdf
lesson2X6.pdf

3
לולאות, פונקציות וקצת סימולציה
29.3.12
lesson3.ppt
lesson3.pdf
lesson3X6.pdf

4
פונקציות ורקורסיה
19.4.12 lesson4.ppt
lesson4.pdf
lesson4X6.pdf

5
מערכים ומחרוזות
3.5.12
lesson5.ppt
lesson5.pdf
lesson5X6.pdf

6
מחרוזות ומצביעים
10.5.12
lesson6.ppt
lesson6.pdf
lesson6X6.pdf

7
מבנים, הקצאת זיכרון דינאמית
17.5.12 lesson7.ppt
lesson7.pdf
lesson7X6.pdf

8
הקצאת זיכרון דינאמית,
הצצה לייצוג ועיבוד תמונה
31.5.12 lesson8.pptx
lesson8.pdf
lesson8X6.pdf

9
רשימות מקושרות
7.6.12
lesson9.pptx
lesson9.pdf
lesson9X6.pdf

10
חיפוש, מיון וניתוח זמן ריצה
תיקון טעויות על קצה המזלג
עוד על רשימות
13.6.12
lesson10.pptx
lesson10.pdf
lesson10X6.pdf

11
הצצה לשפת התכנות פייתון
הרצאה פופולרית בנושא ראייה חישובית
סיכום הקורס
דוגמאות לשאלות מבחינות
20.6.12 lesson11.pptx
lesson11.pdf
lesson11X6.pdf

 

תרגולים


מספר נושא תאריך שקפים הערות ותוספות
1 מבוא
4.3.2012
תרגול 1
קבצי קוד
2 משתנים ובקרת זרימה
24.3.2012
תרגול 2
קבצי קוד
3 לולאות וסימולציה
31.3.2012
תרגול 3
קבצי קוד
4 פונקציות
14.4.2012
תרגול 4
קבצי קוד
5 רקורסיות
27.4.2012
תרגול 5
קבצי קוד
6
מערכים
7.5.2012
תרגול 6
קבצי קוד
7
מחרוזות ומצביעים
12.5.2012
תרגול 7
קבצי קוד
8
מצביעים ומבנים
19.5.2012
תרגול 8
קבצי קוד
9
מערך דו-מימדי מצביעים ומבנים
28.5.2012
תרגול 9
קבצי קוד
10
הקצאה דינאמית ועיבוד תמונה
2.6.2012
תרגול 10
קבצי קוד
11
רשימות מקושרות
9.6.2012
תרגול 11
קבצי קוד
12
חזרה
16.6.2012
תרגול 12
קבצי קוד