0368.3056 - פיתוח מערכות תוכנה 

מרצה: אוהד ברזילי  (email me)

שיעור שלישי: 05.06.2008

נושא השיעור: הפרדה בין מודל ותצוגה  ומבנה צוות XP

מצגות:

חומר עזר נוסף:

קריאה (צפייה) נדרשת לקראת השיעור הבא:

תרגיל בית:


לא הייתי בשיעור או לא ברור לי מה עליי לעשות?

  1. על הצוות לחלק את המשימות ולתכנן את העבודה למהך השבועיים הקרובים. על תכנון זה להופיע בפורום הפרוייקט
  2. על כל חבר צוות לתאר את תרומתו לפרוייקט דרך הכלים שבאתר sourceForge (סיפורים, תפקיד רוחבי, כולל זמנים) 
  3. על הצוות להציג את התקדמות התרגיל בשיעור הקרוב בעזרת המצגת הזו  ולמנות חבר צוות שיציג אותה
  4. עם עוד לא מילאת את שאלת רפלקציה מספר 1 (להגשה: 05.06.2008) עשה זאת עכשיו!