0368.3056 - פיתוח מערכות תוכנה 

סקר הערכת הוראה

מרצה: אוהד ברזילי  (email me)

שיעור תשיעי: 17.07.2008

נושאי השיעור: יישומי אינטרנט ו-XML

מצגות:

חומר עזר נוסף:  

...וגם שאלת רפלקציה חמישית (ואחרונה): להגשה עד 25.07.2008
סקר הערכת הוראה הצביעו עכשיו!

לקראת הבחינה