0368.3056 - פיתוח מערכות תוכנה 

מרצה: אוהד ברזילי  (email me)

שיעור שישי: 26.06.2008

נושאי השיעור: הבטי תקשורת במערכות תוכנה והדימוי של מהנדס התוכנה

מצגות:

חומר עזר נוסף:
 
ספרי קריאה לעיון נוסף (זמינים בספרייה):


קריאה (צפייה) נדרשת לקראת השיעור הבא:

תרגיל בית:


לא הייתי בשיעור או לא ברור לי מה עליי לעשות?

  1. לקראת השיעור הבא (שיעור 8) יש לצפות בקורס ה Servlets
  2. על הצוות לחלק את המשימות ולתכנן את העבודה למהלך השבוע הקרוב. על תכנון זה להופיע באתר הפרוייקט
  3. על כל חבר צוות לתאר את תרומתו לפרוייקט דרך הכלים שבאתר sourceForge (סיפורים, תפקיד רוחבי, כולל זמנים) 
  4. על הצוות להציג את התרגיל השלם בשיעור הקרוב בעזרת המצגת הזו  ולמנות חבר צוות שיציג אותה