0368.3056 - פיתוח מערכות תוכנה 

מרצה: אוהד ברזילי  (email me)

שיעור חמישי: 19.06.2008

נושא השיעור: התקנת תוכנה וחתכי רוחב

מצגות:

חומר עזר נוסף:

ספרי קריאה לעיון נוסף (זמינים בספרייה):


קריאה (צפייה) נדרשת לקראת השיעור הבא:

תרגיל בית:


לא הייתי בשיעור או לא ברור לי מה עליי לעשות?

  1. על הצוות לחלק את המשימות ולתכנן את העבודה למהלך השבוע הקרוב. על תכנון זה להופיע באתר הפרוייקט
  2. על כל חבר צוות לתאר את תרומתו לפרוייקט דרך הכלים שבאתר sourceForge (סיפורים, תפקיד רוחבי, כולל זמנים) 
  3. על הצוות להציג את התרגיל השלם בשיעור הקרוב בעזרת המצגת הזו  ולמנות חבר צוות שיציג אותה
  4. עם עוד לא מילאת את שאלת רפלקציה מספר 3 (להגשה: 26.06.2008) עשה זאת עכשיו!