0368.3056 - פיתוח מערכות תוכנה 

סקר הערכת הוראה

מרצה: אוהד ברזילי  (email me)

שיעור שמיני: 10.07.2008

נושאי השיעור: יישומי אינטרנט וקבוצות כדורסל

מצגות:

חומר עזר נוסף:  


קריאה (צפייה) נדרשת לקראת השיעור הבא:


קריאה (צפייה) מומלצת לקראת השיעור הבא:

תרגיל בית:

סקר הערכת הוראה הצביעו עכשיו!

לא הייתי בשיעור או לא ברור לי מה עליי לעשות?

  1. השבוע הוא "שבוע השלמות" של הפרויקט. אם נותרו לכם עדיין feature-ים שטרם הושלמו, תארו אותם במקום הרגיל (Wiki/Tracker/Web/Forum) כולל הערכות זמנים.
  2. כמו כן, הוסיפו לתיקיית השורש של הפרוייקט שלכם קובץ README.txt ובו הוראות למפתחים לגבי התקנת התוכנה ותצורת סביבית הפיתוח:
  3. בשבוע הבא הצגת המשחקים נמשכת! על הצוות להציג את התרגיל השלם בעזרת המצגת הזו  ולמנות חבר צוות שיציג אותה