0368.3056 - פיתוח מערכות תוכנה 

מרצה: אוהד ברזילי  (email me)

שיעור שביעי: 27.06.2008

נושאי השיעור: מסדי נתונים

מצגות:

חומר עזר נוסף:
 


קריאה (צפייה) נדרשת לקראת השיעור הבא:

תרגיל בית:


לא הייתי בשיעור או לא ברור לי מה עליי לעשות?

  1. לקראת השיעור הבא (שיעור 8) יש לצפות בקורס ה Servlets
  2. על הצוות לחלק את המשימות ולתכנן את העבודה למהלך השבוע הקרוב. על תכנון זה להופיע באתר הפרוייקט
  3. על כל חבר צוות לתאר את תרומתו לפרוייקט דרך הכלים שבאתר sourceForge (סיפורים, תפקיד רוחבי, כולל זמנים) 
  4. על הצוות להציג את התרגיל השלם בשיעור הקרוב בעזרת המצגת הזו  ולמנות חבר צוות שיציג אותה