0368.3056 - פיתוח מערכות תוכנהסקר הערכת הוראה

מרצה: אוהד ברזילי  (email me)

שיעור עשירי: 18.07.2008

הרצאת אורח (מיכל גבע, Sun), הצגת פרוייקטים

מצגות:

פרוייקטים:

...וגם שאלת רפלקציה חמישית (ואחרונה): להגשה עד 25.07.2008


סקר הערכת הוראה הצביעו עכשיו!

לקראת הבחינה

הבחינה והציון