2158 - 0368: מבני נתונים

הודעות


קפיצה מהירה ל:

שעות לימוד

סוג מפגש

שם מרצה/מתרגל

מועד

מיקום

שיעור

אורי צוויק

יום ד, 13:00-16:00

-

תרגיל

ליאור שפירא

יום ה, 10:00-11:00

-

תרגיל

ליאור שפירא

יום ה: 11:00-12:00

-

סוג מפגש

שם מרצה/מתרגל

מועד

מיקום

שיעור

חיים קפלן

יום ג, 13:00-16:00

-

תרגיל

דן פלדמן

יום ה, 13:00-14:00

-

תרגיל

דן פלדמן

יום ה, 14:00-15:00

-

סגל  הקורס

רשימת דיוור

הודעות בנוגע לקורס ישלחו לרשימת הדיוור. לכן חשוב שכל תלמיד יוודא שהוא ברשימת התפוצה.

האתרים שבו ניתן לקרוא את כל ההודעות הישנות הינו:

כל הסטודנטים שנרשמו לקורס כבר רשומים לרשימת התפוצה. כדי להירשם לרשימת התפוצה (עקב רישום מאוחר וכו') לחץ על הקישורית שלמעלה ולאחר מכן לחץ על  Join or leave the list , הכנס את שמך המלא ואת ה- email שלך ולחץ על הכפתור 'Join'.

סילבוס  ומדיניות ציונים

The course will deal with data strucutres and their use in the design of efficient algorithms.
Subjects: Growth of functions and asymptotic notation; amortized analysis; recurrences: the substitution, master, and iteration methods; elementary strucutres: lists, stacks, queues; trees: ordered trees, binary trees, labeled trees and expression trees; set representation and manipulation; dictionary and hash tables; Perfect Hash. Search trees (Binary trees). Priority Queue (Heap). Union-Find DS. Balanced trees: 2-3 tree, B-Tree, AVL, Red-Black., Splay. Sorting and order statistics. Advanced topics if time permits (e.g. Blum Filter, Minimum-subject-to-constraint tree)

ישנה חובת הגשת תרגילים (הנחיות מפורטות בהמשך). תלמידים שלא יגישו תרגילים לפי ההנחיות להלן לא יוכלו לעמוד בחובות הקורס (לא יקבלו ציון סופי גם אם ניגשו ועברו את הבחינה).
הציון הסופי בקורס יתבסס על ציון הבחינה (80%) והציון עבור עשיית התרגילים יתחלק בין התיאורטיים (10%) והפרקטיים (10%).

מבחן

המבחן יהיה ללא חומר עזר, מותר להביא דף A4 אחד עם מידע בכתב קטן קטן. מידע נוסף על המבחן יינתן לקראת מועדו.

מועד:

תאריך

שעה:

מועד א

1.5.2008

9:00

מועד ב

נדחה

00:00

תרגילים  תיאורטיים

תרגיל תיאורטי יינתן כל שבוע. יש חובת הגשה של 80% מן התרגילים. הממוצע של 80% התרגילים הטובים ביותר של כל תלמידי ייחשבו ל-10% מן הציון הסופי בקורס. ניתן לקבל את התרגילים חזרה בשרייבר 114. יש להגיש 5/7 תרגילים!

התרגילים הינם אישיים ומיועדים לעבודה עצמית. בפרט, אסור לתלמידים לפתור ביחד תרגילים, אסור להראות פתרון תרגיל לתלמיד אחר, ואסור לקרוא פתרון של תלמיד אחר. אי הגשת תרגילים שלא על פי ההנחיות הללו יגרמו לאי-עמידה בחובות הקורס (ולתלונה משמעתית במקרה העתקה). מקרים כאלו קרו בעבר ותלמידים שלא הגישו תרגילים על פי ההנחיות נאלצו לקחת את הקורס הרלוונטי שוב.

מדיניות ערעורים: ערעורים ניתן להגיש בכתב לבודק התרגילים

מועד ההגשה של כל תרגיל הוא בתום התרגול אליו רשום הסטודנט

מספר

תאריך

מועד הגשה

הערות

תרגיל 1

25.10.2007

8.11.2007

 

תרגיל 2

28.01.2008

14.02.2008

אמורטיזציה
תרגיל 3 10.2.2008   21.02.2008 ערמות
תרגיל 4 18.2.2008   28.02.2008 ערמות
תרגיל 5 27.2.2008   6.03.2008 עצים
תרגיל 6 12.3.2008 27.3.2008  
תרגיל 7 23.3.2008 6.4.2008 שימו לב כי חובת ההגשה היא 5/7 תרגילים. אם אתם רוצים לקבל תרגיל זה חזרה בזמן, נסו להגיש אותו כמה שיותר מוקדם לתא של ליאור או של דן.

תרגילים מעשיים

את התרגילים המעשיים ניתן למצוא כאן

מדיניות ערעורים: ערעורים ניתן להגיש בכתב לבודק התרגילים

מועד ההגשה של כל תרגיל הוא בתום התרגול אליו רשום הסטודנט

מספר

תאריך

מועד הגשה

הערות

תרגיל 1

6.2.2008 14.3.2008  
תרגיל 2 6.2.2008 20.4.2008  

חומר  עזר  וביבליוגרפיה

ניתן למצוא רשימה של מקורות מומלצים כאן 

הקורס 'מבני נתונים' סמסטר ב' תשס"ז

הרצאות

מספר

תאריך

שקפים חלק 2

שקפים חלק 1

הערות ותוספות

1

23.1.2008

ds2_2008.ppt 

ds1_2008.ppt

כיסה את פרקים 10,17 בספר של קורמן

2

30.1.2008

fibo-ds2008.ppt

heap2008.ppt

פרקים 6,19 (קורמן מהדורה 2)
3 12.2.2008 red black trees trees  
4 19.2.2008
B-Trees  
5 26/2/2008   sorting  
6   hashing    
7   union-find    
8   suffix trees    

שיעורים בימי שישי:

תרגולים

השיעורים של ליאור שפירא

מספר

תאריך

שקפים

הערות ותוספות

תרגול 1 - מבוא

25.10.2007

שקף לעמוד, 3 שקפים לעמוד (מקום להערות), 6 שקפים לעמוד

 

תרגול 2 - שיטות בנק ופוטנציאל

1.11.2007

pdf

 

תרגול 3 - מחסנית ועצי חיפוש בינאריים

8.11.2007

שקף לעמוד, 3 לעמוד, 6 לעמוד

 

תרגול 4 - עצי חיפוש בינאריים

15.11.2007

שקף לעמוד, 3 לעמוד, 6 לעמוד

 

תרגול 5 - עצי AVL

21.11.2007

שקף לעמוד, 3 לעמוד, 6 לעמוד

 

תרגול 6 - עצי אדום-שחור

28.11.2007

שקף לעמוד, 3 לעמוד, 6 לעמוד

 

תרגול 7 - עצי אדום-שחור (המשך)

5.12.2007

אותה מצגת

 

תרגול 8 - ערמות

7.2.2008

המצגת בלי פתרונות: שקף לעמוד, 6 לעמוד --> המצגת המלאה (6 לעמוד)  
תרגול 9 - ערמות חלק ב' (פיבונצ'י) 14.2.2008 שקף לעמוד, 6 שקפים לעמוד הנה מצגת מ-princeton שהשתמשתי בחלקים ממנה על ערמות פיבונאצי'י, היא ממש מוצלחת
תרגול 10 - עצים עצים עצים 21.2.2008 שקף לעמוד, 6 שקפים לעמוד מימוש אונליין של b-trees
תרגול 11 - מיון 28.2.2008 שקף, 3 שקפים, 6 שקפים  
תרגול 12 - selection 6.3.2008 שקף, 3 שקפים, 6 שקפים הוחלף למצגת עם תשובות
תרגול 13 - recursion 13.3.2008 המצגת שלי על רקורסיות השיעור הועבר ע"י דן פלדמן
תרגול 14 - suffix trees & union-find 20.3.2008 שקף, 6 שקפים  
תרגול 15 - אחרון חביב 27.3.2008  שקף, שלושה, שישה  השיעור הועבר ע"י דן פלדמן
שיעור חזרה 29.4.2008 המצגת